TJÄNSTER

REDOVISNINGSBYRÅN

I HÖGANÄS AB

HÄR KAN NI LÄSA OM VÅRA OLIKA TJÄNSTER


Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster där vårt främsta mål är att förenkla företagandet. Oavsett om du leder ett mindre eller större företag ska du kunna känna dig trygg med din ekonomipartner. Någon som gör att du kan utveckla företaget istället för att ägna dagar och nätter till administration och ekonomi.

Löpande bokföring

 

Med löpande bokföring avses den dagliga redovisningen av bolagets ekonomiska transaktioner. Enligt bokföringslagen (BFL) ska varje affärshändelse bokföras på ett sådant sätt att de kan presenteras i den ordning de har skett. Våra kvalificerade och auktoriserade redovisningskonsulter/ekonomer har djup och bred kompetens inom detta område. Förutom att bistå ert företag med all hantering inom den löpande redovisningen utses en kontakt person till er som representerar ert företag gentemot myndigheter och även agerar som rådgivare/bollplank vid behov.

 

Periodisk sammanställning

 

Vi vill alltid att våra kunder ska uppleva struktur och balans i företagets ekonomi. För verksamheter med hög aktivitet och omfattande likvid drift kan det vara svårt att ha koll på företagets ekonomiska ställning. Vi utför periodiska sammanställningar till alla befintliga kunder på efterfrågan. Våra periodiska sammanställningar ger en bild av företagets nuvarande ekonomiska ställning och kan användas som ett verktyg till att planera eventuella investeringar, inköp, besparingar eller som ett underlag till banken vid låneansökan.

Arbetsgivaravgift, - och momsdeklarationer

 

Moms ska deklareras antingen varje månad, kvartal eller årsvis. Arbetsgivaravgifter ska deklareras varje månad.

Vi hjälper bolag att deklarera både moms- och arbetsgivaravgifter i tid. Vi erbjuder även att bli skatteombud till skatteverket för de kunder som efterfrågar det.

När vi är skatteombud åt ert företag representerar vi er gentemot skatteverket och besvarar alla eventuella skattefrågor.

Fakturahantering/

Kravhantering

 

Uppföljning av fakturor kan vara ett stort

problem för många småföretag därför hjälper vi till

med hela faktureringsprocessen så att du som kund

kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi fakturerar, följer upp och eventuellt hjälper

till med kravhantering. Vår faktureringsavdelning ser till

att vara så flexibla som möjligt med er fakturering.

Ni bestämmer själva hur delaktiga i processen ni vill vara.

Vi skapar effektiva och enkla rutiner tillsammans som

passar er bäst. 

En välfungerande fakturahantering leder till god likviditet i

ert bolag vilket vi ser som ännu ett steg emot

helhetslösningen som vi strävar efter.

Bokslut

 

Efter varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen stämmas av genom att upprätta ett bokslut. I bokslutet speglas räkenskapsårets ekonomiska översikt genom en balans- och resultaträkning. Vi utför även bokslut åt kunder som sköter sin egna bokföring och gör även delårsbokslut för de kunder som efterfrågar det.

Årsredovisning

 

Enligt aktiebolagslagen (ABL) så ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta en årsredovisning. I en årsredovisning ingår en förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och tilläggsupplysningar. Vi utför årsredovisning till alla befintliga kunder samt även till kunder som endast behöver hjälp med årsredovisningen.

Lönehantering

 

Lönehantering kan vara en väldigt komplex process med arbetsgivaravgifter, preliminär källskatt, semesterersättning, löneutbetalningar m.m. Vi sköter hela lönehantering samt all administration kring detta inklusive kontrolluppgifter som ska in till skatteverket varje år. Våra lönehandläggare är specialiserade i lagar, avtal och regler inom löneområdet och håller sig uppdaterade genom förlöpande utbildning i alla ändringar som uppkommer varje år.

file-1 (2)

Pottenborgsvägen 4, 263 57 Höganäs  |  042-343880

Copyright @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera